Flygteknikprogrammet – Med moln i sikte

I ett klassrum som är Sveriges största flygplats kan vilka flygplansdrömmar som helst slå in och skolan öppnar dörrar för internationell karriär.
– Vi får jobba som vilken medarbetare som helst i teamet på arbetsplatsen samtidigt som vi får hålla på med vår bästa hobby. Inte alla kan säga det om sin utbildning, konstaterar Reuben Olsson Frödin, elev på Aircraft Academy of Sweden.

Flygteknikprogrammet Bolandgymnasiet

AAS bedriver sin lärlingsutbildning i flygbranschens centrum på flygplatsen Arlanda. Teorisalarna ligger i direkt anslutning till bolagens underhålshangarer och eleverna får i ett tidigt stadium bekanta sig med verksamhetsområdet samt få förståelse för yrket. De utbildar sig till flygmekaniker och helikoptermekaniker, som lägger grunden för en karriär inom flygbranschen.
– Att vi befinner oss på Arlanda gör att man direkt hamnar i händelsernas centrum och får omedelbar kontakt med branschen. Det utmärker vår utbildning och gör den unik, menar Tomas Nyström, produktionschef och lärare på AAS.

Utbildningen är rikstäckande och är det enda lärlingsprogrammet av den här typen i Sverige, som är förlagt till tio konktrakterade flygbolag Man följer gymnasieskolans treåriga lärlingsprogram och erbjuds utökad högskolebehörighet, samt följer EASA:s regelverk. Skolan har ett utbildningstillstånd enligt EASA Part-147 som förbehåller rätten att utfärda Certificate of Recognition efter avslutad utbildning. Certifikatet är giltigt inom hela EU och öppnar dörrarna för en internationell karriär.

Goda möjligheter till anställning
Jobbmöjligheterna är stora och branschen ser positivt på att samarbeta med elever som kan rutinerna och arbetet. För den som visar fram fötterna under praktikperioden är chanserna för jobb stora.
– Medarbetarna på de olika bolagen lär känna eleverna och väljer ofta att plocka över dem så fort de är utexaminerade. Det är ett smidigt och effektivt sätt för de att komma in i arbetslivet.

Lockande helhetskoncept

Reuben Olsson Frödin går tredje året på utbildningen och har för närvarande praktik på Patria Helicopters och trivs riktig bra.
– Praktiken är helt klart det bästa med utbildningen. Här får vi direktkontakt med företagen där vi får lära oss av verksamma proffs på plats.

Stämningen på skolan beskriver han som väldigt familjär och kontakten med handledare, lärare och skolkamrater är god, något Joel Brogren intygar.
– Genom praktiken skapar vi kontakter på plats, lär oss yrket och rutinerna tidigt, vilket gör oss konkurrenskraftiga.
Joel går andra året på skolan och har sitt sikte inställt på flygtekniker inom försvaret på transportplanet Hercules TP84.
– Det är otroligt kul att få mecka med plan och jobba skarpt. Man skärper sig lite extra när man vet att arbetet är på riktigt, på riktiga plan som ska upp i luften när man avslutat checken.

Utgör en bra grund
Även om de flesta av studenterna är killar är det årligen många tjejer som får upp ögonen för utbildningen och söker sig till verksamhetsområdet.
– Rent generellt är det färre tjejer men vi märker ett ökat intresse. Utbildningen är bred och är en grundutbildning som öppnar dörren för andra karriärer så som medicintekniker, pilot, flygtekniker, flygplansplåtslagare och även ingenjör, säger han och fortsätter:
– Tack vare sin bredd utgör det en bra grund för alla yrken inom verksamhetsområdet. Det finns dessutom fler aktuella branscher efter avslutad utbildning, till exempel inom läkemedelsindustrin och kraftbolag.

Flygteknik

IMG_1473

Vill du veta mer?
Kontakta Tomas Nyström, produktionschef.
Mail: tnm@bolandgymnasiet.uppsala.se.

Tel:   +46 (0)76 129 7561
Aircraft Academy of Sweden
Hangar 1
Pilotvägen 20
190 60 Stockholm – Arlanda
www.aircraftacademy.se


Skribent: Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck & Amna Kodzaga

Trots att tiden i skolan har påtaglig påverkan på människors och samhällets utveckling har det sedan nyligen inte funnits en enda aktör som representerat målgruppen – eleverna och föräldrarna. Nu finns Stiftelsen Aktiv Skola.
– Vi vill få igång föräldrasamverkan då vi vet att samarbetet mellan hemmet och skolan bidrar till många positiva effekter. Dessutom jobbar vi hårt med att ta fram utbildningsmaterial inom ämnen som ska styrka värdegrunden hos eleverna, säger Petra Falk, ordförande på Aktiv Skola.

Det finns många diskussioner om hur skolan och utbildningen kan vara i fas med samhällsutvecklingen och omvärlden. Ett initiativ som tagits är grundandet av Stiftelsen Aktiv Skola.
– Det är mängden problem som tillsammans drar ner skolan. För stora klasser och kapade resurser för skolan är problematiskt. Lärarbristen vi har idag är också ett problem vi brottas med. Detta tillsammans med att många föräldrar tror att skolans uppgift är att uppfostra barnen. Skolans ansvar är utbildning och inget annat, säger Niklas Falk, skolpolitisk talesman, Aktiv Skola.

Kampanjer på skolorna
Kränkande behandling, droger, hälsa och miljö är också viktiga ämnen att beröra.
– Vi håller i flera kampanjer som riktar sig till gymnasieskolorna. Det kan till exempel vara mot droger, mobbning och våld. Vi har också ett samarbete med Nattvandrarna Sverige Riksnätverket.

Gratis föreläsning för pedagoger
Under 2016 kommer Aktiv Skola ta fram gratis utbildningsmaterial till alla Sveriges skolor.
– Enligt undersökningar vi gjort så saknar pedagogerna material inom psykisk ohälsa. Vi jobbar utifrån vad skolan vill ha och behöver och kommer tillsammans med våra experter ta fram informationsmaterial som handlar om grooming samt självskadebeteende. Vi erbjuder även kostnadsfri föreläsning om psykisk ohälsa och just grooming.

Vad kan lärare och föräldrar tänka på?
– Tydlighet är alltid viktigt. För att få en bättre skola tror vi att det är bra om föräldrar och lärare sätter krav på våra ungdomar och tydligt visar vad som förväntas av dem. Det är också viktigt att prata om vikten av en bra utbildning.

Och hur ska man tänka som elev?
– Tänk på framtiden! Inte bara på vad som verkar kul eller vad kompisen väljer. Det är viktigt att kunna få ett jobb efter gymnasiet. Men glöm inte att alla jobb är bättre än inget och du kan behöva börja från golvet för att sedan arbeta dig upp mot ditt drömjobb.

aktiv-skola-logo

NYAktivSkolabild
Petra Falk, ordförande
Niklas Falk, skolpolitisk talesman Aktiv Skola

Läs mer här: http://aktivskola.org


Skribent: Janneke Wackerberg