Yrkesutbildning – När du vet vad du vill bli

Det finns en mängd olika yrkesutbildningar, som erbjuds både av staten och privata aktörer. Valmöjligheterna är i princip oändliga, det gäller bara att bestämma dig för vilket yrke du vill satsa på.

Yrkesutbildningar kan vara allt ifrån ett par veckors bartenderutbildning till fem års studier till kiropraktor. En yrkesutbildning leder till en yrkestitel inom ett specifikt område. Exempel på yrkesutbildningar som leder till en yrkestitel är bland annat polis, elektriker och naprapat.

Nära samarbete med näringslivet
Det blir allt vanligare att olika branscher i näringslivet samarbetar och även initierar olika utbildningar och skolor för att fylla behovet på arbetsmarknaden. De branschanpassade utbildningarna kan gälla allt från yrkesutbildning till fortbildning eller uppdatering. Precis som med andra utbildningar kan man inte garantera att utbildningen leder direkt till ett arbete och det är därför god idé att ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut inom det område man är intresserad av. Detta kan man göra genom att kontakta yrkesområdets branschorganisation eller gå in på Statistiska centralbyråns (SCB) arbetsbarometer. Där finns statistiska undersökningar som redovisar framtidsutsikterna för olika yrkestitlar.

Examen och utbildningsbevis
Många av yrkesutbildningarna är antingen så kallade diplom- eller certifikatsutbildningar. De statliga utbildningarna står under granskning och håller därför en viss kvalitetsnivå. När det gäller privata utbildningsalternativ är det viktigt att kontrollera olika alternativ samt kolla med till exempel branschförbund, vad de rekommenderar för utbildning och att det diplom man får är giltigt för yrket.

Yrkeshögskoleutbildningarna (YH-utbildningarna) kan vara från ett halvår långa och uppåt. Om utbildningen är ett år lång kan godkända studenter ta en yrkeshögskoleexamen, är den två år eller längre kan den godkända studenten istället ta en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (KY-utbildning). För en del yrken kan arbetsgivaren kräva ett så kallat gesällbrev innan en person får anställning. Ett gesällbrev kan sökas av till exempel utbildade hantverkare och frisörer och visar på att man har de praktiska kunskaper som krävs för yrket.

Kostnad
De privata utbildningarna kan kosta upp till hundratusentals kronor. Eftersom privata utbildningar inte är berättigade till studiemedel så har många av de privata aktörerna ofta avtal med någon bank där studenten kan få ett förmånligt lån. Folkhögskolor samt YH- och KY-utbildningar är gratis eftersom de står under statlig tillsyn och studenterna har då möjlighet att söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

 yrkesutbildning

Det finns många sidor att läsa på om Yrkesutbildningar.
Här är några:

https://www.yrkeshogskolan.se/

www.yhutbildningar.se/