”Här kommer lärarna till eleven – istället för tvärtom”

Små klasser med stor individfokus, tydliga förväntningar och bekanta strukturer. På Impius Gymnasium får elever med ADHD och Asperger syndrom det stöd och den hjälp de behöver för att klara sin utbildning.
– Vi har lika stor andel godkända elever som andra skolor där elever utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går, säger Sverker Karlsson, skolchef.

För personer med ADHD, Asperger syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan skolgången bli svår att ta sig igenom. I stora skolor med många elever och få lärare är det svårt att fokusera på varje individ och anpassa undervisningen därefter. Men det finns skolor som är specialiserade på att ta tillvara dessa personers behov.

Impius Gymnasium är en sådan skola som finns i Helsingborg och Örnsköldsvik, där den heter Hampnäs Gymnasium.
– Gemensamt för skolorna är små klasser, strukturerade former och ett sammanhang som gör att eleverna inte känner att de måste anstränga sig för att passa in, vilket de kanske behövt i tidigare skolor, säger Sverker.

På Impius Gymnasium i Helsingborg kan eleverna läsa samhällsvetenskapsprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet samt två yrkesprogram: VVS- och fastighetsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Totalt går det 80 elever på hela skolan. På Hampnäs Gymnasium väljer du mellan samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet eller estetiska programmet. Dessutom erbjuds där tre yrkesprogram: VVS- och fastighetsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet. Totalt tar dem emot 120 elever. Det finns även möjlighet till internat där eleverna bor i studentlägenheter.
– Här finns det personal dygnet runt i fastigheterna som har gemensamma utrymmen med kök, tv och sällskapsrum. På internaten får eleven även hjälp, utifrån de behov som han eller hon har.

Unikt för skolorna är att eleverna har egna så kallade hemklassrum, vilket innebär att de aldrig behöver hitta rätt klassrum i rätt tid.
– Här kommer lärarna till eleven istället för tvärtom. I undervisningen har vi som ambition att föra varje enskild individ framåt hellre än gruppen. Sedan är det också hela tiden väldigt tydliga förväntningar på vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras, avslutar Sverker.

För mer info om skolorna, gå in på

www.impius.se/

Följ Lisa Ajax på Sociala medier!
Twitter
Instagram
Facebook
Hemsida