Tänk smart – välj ett yrkesprogram!

Är du sugen på att flytta hemifrån, skaffa en praktisk yrkesutbildning och få jobb på en arbetsmarknad där branschen alltid behöver ny arbetskraft? Då är fordons- och transportutbildningen på gymnasiet ett smart val.

Tya-Tjejer

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. En viktig del i TYAs verksamhet är att förbättra och utöka transportutbildningar för blivande yrkesförare. Målet är välutbildade, trafiksäkra och anställningsbara förare med efterfrågad specialkompetens. Detta uppnås genom samverkan mellan skolor och företag.
– Varje år söker branschen cirka 5000 nya chaufförer, omkring 1450 elever går ut med examen och körkort årligen så det finns alltid ett behov, säger Mikke Roslund på TYA.

Praktisk utbildning
Första året på fordons- och transportprogrammet läser man gemensamma ämnen/kurser. Vissa skolor som har naturbruksinriktning kan också kombinera med transportinriktning. Då kan eleven redan från årskurs ett träna körning med timmerbil. Vanligast är att eleven väljer i årskurs två, transportinriktning, till exempel distribution, bygg- och anläggningsförare eller timmerbilsförare. Alla skolor som har transportinriktning har minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

”Vill man snabbt komma ut i arbetslivet, flytta hemifrån och skaffa sig ett eget liv så är transportprogrammet ett smart val”

Det sista året består en stor del av utbildningen av APL. På den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen får eleverna möjlighet att visa upp sig samt praktiskt känna på yrket i verkligheten och inte minst lära känna en eller flera företagare. För många elever som går ut krävs det att de ska kunna köra lastbil med ett släp upp till 60 ton från i princip dag ett efter skolan.

– Eleverna gör i snitt 17 veckors APL ute på företag. En förutsättning för jobb är att etablera sig på arbetsmarknaden, berättar Mikke.

Komma in på arbetsmarknaden
Mikke berättar att många som väljer transportprogrammet ofta har ett tekniskt intresse och letar efter ett jobb med frihet under ansvar. Han säger också att det med fördel är lugna, mogna och ansvarstagande ungdomar som söker sig till transportprogrammet.
– Vill man snabbt komma ut i arbetslivet, flytta hemifrån och skaffa sig ett eget liv så är transportprogrammet ett smart val.

Andelen tjejer som söker sig till transportprogrammet ökar. 18,4 procent som gick ut programmet förra året var tjejer och i år ser det ut att bli fler.
– Det är kul, vi ser gärna en jämnare fördelning mellan tjejer och killar.

Utan vägtransporter stannar Sverige
Det är Sveriges yrkesförare som ser till att transporterna kommer fram. Utan dem stannar Sverige. Olika laster ska distribueras på rätt sätt och kräver specifik kompetens.
– Det behövs ett väl utbyggt transportnät med miljömässiga bilar och välutbildade yrkesförare. Vill du ha jobb, välj då transportprogrammet och mer info finns på www.bliyrkesförare.nu, avslutar Mikke Roslund.

Läs mer på: http://bliyrkesforare.nu/


Skribent: Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck