Skaffa dig högskolebehörighet till havs

Marina Läroverket

Vill du som elev göra en del av din gymnasieutbildning ombord på en båt eller ett skepp på Östersjön, Atlanten eller i Medelhavet så ska du välja Marina läroverket.

På Marina läroverket i Stocksund, strax utanför Stockholms City får de cirka 450 eleverna sin gymnasieutbildning med världen som klassrum. Den marina profilen låter eleverna praktisera navigation och sjömanskap samt kombinerar fältverksamhet med teoretiska klassrumsstudier. SKL rankar årligen Sveriges gymnasieskolor efter olika parametrar som examen, betygssnitt och högskolebehörighet och Marina läroverket placerar sig år efter år i toppen i flera av dessa.
– Vi har fyra gymnasieprogram på skolan; Ledarskap och kommunikation, Marinbiologi, Marinteknik samt Företagande och entreprenörskap. Att kunna kombinera teoretiska studier i skolan med praktiska i skärgården och till havs är unikt och vi har ständigt många sökande, säger Per Lindberg, rektor på skolan. Huvudman för skolan är Klart Skepp Marinteknik AB.

Läs mer på: http://marinalaroverket.se/


Skribent: Ofelia Vasquez Graah-Hagelbäck