Några viktiga saker att tänka på inför ditt gymnasieval

Gymnasievalet närmar sig. Men att välja rätt program, inriktning och skola är inte alltid så lätt. Ett gott råd är att tänka efter vad du tycker är kul i skolan, vilka ämnen du är bra på och vad du kan tänka dig att arbeta med i framtiden.

– Läs om de olika programmen och utbildningarna och besök flera skolor. Prata också med elever som går programmet du är intresserad av och lärare som undervisar där, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket.

I Sverige finns det 18 nationella gymnasieprogram. Sex av dem är högskoleförberedande och tolv är yrkesprogram. Det finns också fem introduktionsprogram och en del andra utbildningar. Högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet till högskola och universitet. Yrkesprogrammen förbereder dig för arbete inom olika yrkesområden och ger inte automatiskt behörighet till högskolan men du har rätt att få läsa kurserna som ger grundläggande behörighet. Du kan också studera vidare på yrkeshögskolan efter ett yrkesprogram.

Ylva Rosing, Utbildningsråd på Skolverket


Inom de flesta gymnasieprogram finns olika inriktningar med bestämda kurser. Sedan finns det kurser som skolan väljer från en lista av fördjupnings- och breddningskurser för just det programmet. Dessa kurser kallas programfördjupning. Du får också välja ett par kurser som individuellt val.

– Eftersom både programfördjupning och individuellt val kan skilja sig åt mellan skolorna kan det vara bra att ta reda på vilka kurser de erbjuder. Du kanske redan nu har idéer om vad du vill jobba med eller studera efter gymnasieskolan. Då behöver du kanske hjälp att välja program, inriktning och kurser som kan leda dit. Prata med en studie- och yrkesvägledare som kan guida dig i ditt val av program, inriktning och kurser utifrån vad du är intresserad av och vill.

Apl och lärlingsutbildning
Alla som går ett yrkesprogram går minst 15 veckor av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för arbetsförlagt lärande (apl). En utbildningsväg utöver skolförlagd utbildning med apl är lärlingsutbildning. Det är ett alternativ inom yrkesprogrammen. Då går du minst hälften av utbildningen som lärling på arbetsplatsen. Lärlingsutbildningen kan börja första, andra eller tredje läsåret och du kan söka lärlingsersättning från CSN för resor och måltider.

Särskild behörighet och meritpoäng
Olika högskoleutbildningar har olika behörighetskrav utöver grundläggande högskolebehörighet, så kallad särskild behörighet. Det kan handla om kurser i matematik, naturvetenskapliga ämnen och språk till exempel. Det ser olika ut vad de olika programmen ger för behörigheter eftersom de har olika karaktär. För att läsa till civilekonom krävs till exempel mer matematik än det som är obligatoriskt på humanistiska eller estetiska programmet.

Skolan kan välja erbjuda matematik inom ramen för programfördjupningen eller också kan du använda dina poäng inom individuellt val (ditt val av kurser). Det är till exempel vanligt att elever som går humanistiska programmet väljer att läsa mer matematik. Hör efter med skolan hur du kan göra för att läsa in särskild behörighet som inte är obligatorisk på programmet.
– För vissa kurser i moderna språk, svenskt teckenspråk för hörande, engelska och matematik ges meritpoäng. När du söker in till högskolan på dina betyg från gymnasieskolan kan du maximalt lägga till 2,5 meritpoäng. Det högsta betyget från gymnasiet kan då bli 22,5 i stället för 20,0.

 

Läs mer om meritpoäng på www.antagning.se.
Här hittar du mer information inför ditt gymnasieval:
www.gymnasieinfo.se
www.utbildningsinfo.se
www.skolverket.se