Flygmekaniker – Ett jobb som ger luft under vingarna

Flygmekaniker

När flyget på 40-talet började etableras i Sverige var det i första hand försvaret som erbjöd flygteknisk utbildning. När det civila flyget började öka kraftigt i omfattning ökade också behovet av flygmekaniker och behov finns även idag. Har du något drömresmål? Som flygmekaniker kan du ha världen som arbetsplats!

Har du ett drömresmål? Varför inte arbeta där istället för att resa dit? Utbildar du dig till flygmekaniker får du arbeta i me­kanikernas ”finrum”. Du blir också en mycket viktig medspelare i ett samspelt team där ni arbetar med motorer och avancerade tekniska system som kan lyfta flera ton upp i luften.

Vi har en riksrekryterande treårig gymnasieutbildning för flygmekaniker på sju skolor i Sverige. Det innebär att var du än bor i landet så kan du utbilda dig till flygmekaniker i någon av de godkända skolorna. I Linköping och Luleå finns dessutom utbildningar till helikoptermekaniker! Utbildningen syftar till att ge kunskap om flygtekniska konstruktioner i olika typer av luftfartyg och ge kompetens i att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan och flygplanskomponenter. Efter utbildningen har du dessutom behörighet att söka yrkeshögskoleutbildning till flyg- och helikoptertekniker.

Arlanda24

Flygbranschen är en bransch där ingenting får gå fel. Start- och landningstider är hårt styrda och när flyg­planet står på marken ska alla funktioner och system kontrolleras, servas och underhållas. Kravet på säkerhet är mycket högt och det är du och dina arbetskamrater som ansvarar för att allt fungerar perfekt. Det är alla de tusentals människor som reser och alla som är beroende av de tusentals ton gods som fraktas över hela världen, mycket tacksamma för.

Det är ett ansvarsfullt arbete inom en högteknologisk och internationell bransch som är i ett stort behov av välutbildade flygmekaniker. Bli en del av flygbranschen och sök redan nu!

 

Läs mer på: http://bliflygmekaniker.nu 


Skribent: Amna Kodzaga