Category Archives: Norrland

Working together

”Här kommer lärarna till eleven – istället för tvärtom”

Små klasser med stor individfokus, tydliga förväntningar och bekanta strukturer. På Impius Gymnasium får elever med ADHD och Asperger syndrom det stöd och den hjälp de behöver för att klara sin utbildning. – Vi har lika stor andel godkända elever som andra skolor där elever
Yrkeshutbildning

Yrkesutbildning – När du vet vad du vill bli

Det finns en mängd olika yrkesutbildningar, som erbjuds både av staten och privata aktörer. Valmöjligheterna är i princip oändliga, det gäller bara att bestämma dig för vilket yrke du vill satsa på. Yrkesutbildningar kan vara allt ifrån ett par veckors bartenderutbildning till fem års studier